Eesti English Vene
Otsi

Projektid

Sisestused puuduvad
    MUSTRIST MEENENI: Rahvuslik ornament kaasaegses kasutuses

on pilootprojekt traditsioonilistel rahvuslikel mustritel põhinevate meenete ja suveniiride arendamiseks erinevate sektorite koostöös. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KYSK).
Projekti jooksul (1 aasta) arendab MTÜ Avatud Ateljee Klubi koostööd MTÜ-dega Seto Käsitüü Kogu ja Lahedad Naised Lahedalt, et koos korraldada täiskasvanutele kursusi, kus käsitöö ja kunstihuvilistel linna- ja maaelanikel on võimalus nii oma käsitööoskusi arendada kui kogenud meistrite juhtimisel välja töötada traditsioonilisi mustreid kasutades piirkondlikke meeneid. Tootearendusse kaasatakse avaliku ja erasektori esindajaid, kellel on huvi neid meeneid hiljem osta. Projekti jooksul valminud toodetest koostatakse voldik ning rändnäitus.


 Projekti eesmärgid
 
-         Elavdada traditsioonilise ja kunstkäsitöö ning sotsiaalsete projektidega tegelevate ĂĽhenduste partnerlust Kagu-Eestis (kunst)käsitöö koolituse ning piirkondlike meenete arendamise kaudu,
-         Välja töötada käsitöökursuste moodul ja testida seda 2 tsĂĽkli jooksul, et leida võimalikult erinevaid rahvuslike ornamentide kasutusvõimalusi kaasaegsete meenete ja suveniiride arendamisel koostöös avaliku ja erasektori partneritega,
-         Kaasata aktiivsemalt linnarahvast käsitöö- ja kunsti õpitubadesse ning õpetada inimesi nägema rahvuslike ornamentide kasutusvõimalusi tänapäeval,
-         Koguda Kagu-Eesti rahvuslikke mustreid (vöö- ja kindakirjad, rahvariide motiivid jne) ning töötada nende põhjal välja 2 koolitustsĂĽkli jooksul ekspertide ja koolitajate abiga suveniirtooteid ja meeneid, mis oleksid omapärased, kergesti valmistatavad, seotud kohaliku “looga” ja sihtgrupi vajadusi arvestavad tarbeesemed,
-         Testida eelpool kirjeldatud meenete tootmise võimalikkust ĂĽksikisiku poolt, st tegeleda ka kĂĽsimustega nagu tehnilised võimalused, tööde autorlus jne ning koostada tulemuste põhjal analĂĽĂĽs ja soovitused jätkutegevuste kavandamiseks,
-         Koostada projekti jooksul arendatud toodetest voldik ning rändnäitus, mida eksponeeritakse kõigi partnerite juures (st Võru linnas, Laheda ning Meremäe vallas),
-         Kaasata meenete arendamisse ka avaliku ning erasektori esindajad, kellel oleks huvi neid tooteid kasutada oma asutuse meenetena, st leida arendatud toodetele mĂĽĂĽgivõimalusi,
-         Muuta käsitöö ja kunstiga tegelemise võimalused Võrus sĂĽsteemsemaks, jätkusuutlikumaks ja kvaliteetsele tulemusele suunatumaks ning seeläbi läbiviivaid organisatsioone arendavaks kogemuseks.

Projekti tulemused:
 
-         Läbi viidud 3 käsitöökursust kogupikkusega 6 kuud, kus osales 33 inimest Võrust ja maakonnast.
-         Koostatud projekti ja valminud meeneid tutvustav voldi (1. ja2. pool)– 700 eksemplari,
-         Välja töötatud erinevad meened traditsioonilisi tehnikaid ning mustreid kasutades – 50-70 tööd, millest näitusel ca 50 tööd
-         Valmis rändnäitus, mis avati 23. märtsil Võrumaa Keskraamatukogus. Märtsi lõpuks oli näitust kĂĽlastanud 150-200 inimest, neist paljud raamatukogul toimunud pereĂĽrituste raames.
-         Arendatud koostööd MTĂś Seto KäsitĂĽĂĽ Kogo ja MTĂś Lahedad Naised Lahedalt vahel; samuti Võru maa- ja linnavalitsusega, Europe Direct teabekeskusega, Vastseliina Piiskopoilinnuse SA-ga, Kubija Hotelliga kui võimalike käsitöötoodete tellijatega,
-         Jätkukursusena viidi aprillis 2011 läbi pakutrĂĽki kursus,
-         Jagati kogemust pärandkultuuri hoidja ning väärtustajana ning aidati kaasa uue MTĂś loomisele Vastseliinas.

Koduleht Elitec'st